HAFİF KÖPÜK BETON -Kullanım ve Faydaları :

HAFİF :
NORMAL Beton'un dansitesi(yoğunluğu)2400 Kg/m3,Hafif Köpük Beton'un dansitesi ise 300Kg/m3 - 1800 Kg/m3 arasında değişmektedir. Bu nedenle İnşaatlarda Hafif Köpük Beton kullanımı(Taşıyıcı olmıyan bölümlerde) Bina yükünü dikkate değer ölçülerde azaltır. Bina inşaat maliyeti ve deprem riskleri ,ısı ve ses yalıtımı hususlarında avantajlar sağlanır.

HAFİF

ISI YALITIMI :
Hafif Köpük Beton ile üretilmiş blok veya panel duvarlar; bünyelerindeki özel hava boşlukları sayesinde çok iyi yalıtım özelliği gösterir. Bu nedenle ilave izolasyon malzemesine ihtiyaç göstermez..

ISI YALITIMI

YANGINA Dayanım :
1100 Kg/m3 dansitedeki ,150 mm kalınlığındaki Hafif Köpük Beton Duvar yaklaşık 5 saat yangın etkisine mukavimdir. 400 Kg/m3 dansitedeki , 100 mm kalınlığıda duvar ise ; uzun süre yangına mukavemet gösterir..

ATEŞE DAYANIKLI

SES YALITIMI :
Yapısındaki özel hava boşlukları Hafif Köpük Beton'a çok iyi bir ses absorpsiyonu özelliği kazandırır. Ara duvar ve kat taban betonu olarak yaygın kullanılmaktadır..

SES YALITIMI

MALZEME Tasarrufu :
Hafif Köpük Beton dan üretilmiş beton ve blokların hafif liği nedeniyle binaların statik yükleri azalmakta; Böylece kullanılan beton ve demir miktarlarında dikkate değer azalma yapılabilmekte ,böylece hem bina yapım hemde işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır.Hafif Köpük Beton çimento,kum,su ve özel köpük kullanılarak üretildiği için akıcı bir betondur.Kalıplara uygulanmada vibratörlere ihtiyaç duyulmaz..

EKONOMİK

RUTUBETE ENGEL :
Hafif Köpük Beton yapısında bulunan hava boşluklarının kapalı ve birbirinden bağımsız olmaları nedeniyle su emmesi çok azdır.Bu nedenle sudan ve rutubet'ten etkilenmez.

RUTUBETE ENGEL

KOLAY İŞLENİR :
Yapısı sayesinde kolaylıkla kesilir,şekil verilir,çivi çakılır.Hafif oluşu kolay ve rahat örme imkanı verir.

KOLAY İŞLENİR

HIZLI ve KOLAY Uygulama :
Hafif Köpük Beton akıcı dır, kolaylıkla döküm yapılır. Hafif'tir, taşınması kolay,nakliyesi kolay,işçiliği kolay,blok ebatları büyük.Bu nedenle kısa zaman ve az işçilikle geniş yüzeylerin kaplanması mümkün olur..

KOLAY İŞÇİLİK

SayfaBaşı